Termeni și Condiții

<br /><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div style="margin: 0 10.5%;"><h5>Școala de Medicină Internă 2021</h4><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <br /><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->

Înregistrarea formează un contract între participantul la manifestare și Organizatori cu privire la participarea la Scoala de Medicină Internă 2021. Acest contract se bazează pe următorii Termeni și Condiții generale.

 

Înregistrare

Înregistrarea la Şcoala de Medicină Internă 2021 trebuie făcută electronic, utilizând formularul de înregistrare respectiv furnizat pe site-ul www.inmedis.ro. Înregistrările fără datele complete al participantului nu pot fi procesate.

La înregistrare, participantul va primi un e-mail de confirmare a înregistrării numai pentru verificarea datelor personale transmise. Înregistrarea la Şcoala de Medicină Internă 2021 nu este transferabilă.

 

Anularea participării la Şcoala de Medicină Internă 2021

În caz de anulare, vă rugăm să anunțați operatorul evenimentului, Focus Event, numai în scris, la adresa contact@focusevent.ro.

 

Modificări ale programului și/sau formatului și condițiilor de eveniment

Comitetul Ştiințific al manifestării își rezervă dreptul de a aduce modificările necesare programului în termen scurt. Taxele de participare, daca este cazul,  nu vor fi rambursate nici in totalitate, nici în parte, din cauza prezentărilor anulate sau a modificărilor programului. De asemenea, Comitetul Ştiințific își rezervă dreptul de a realiza modificări la formatul și condițiile de eveniment în funcție de necesități fără ca acest lucru să permită rambursări de taxe de participare (daca este cazul). Toate modificările care trebuie să ajungă la cunoștința participanților vor fi postate pe website-ul evenimentului, www.inmedis.ro, în timp util.

 

Modul de desfășurare

Evenimentul se va desfășura în format online webinar cu suportul platformei ZOOM.

 

Forță majoră

Din motive independente de controlul său (cum ar fi război, greve, blocaje, revolte sau orice astfel de tulburări civile, orice acte ale lui Dumnezeu, inclusiv, dar fără a se limita la cutremure, inundații, secete și epidemii și orice altă circumstanță a oricărei cauza este dincolo de control) care au un impact asupra aranjamentelor, orelor sau planificării IAF 2021 și a activităților corespunzătoare, Comitetele Ştiințific și de Organizare au dreptul de a modifica sau anula imediat activitățile sau evenimentele sau oricare dintre aranjamentele, calendarul, planurile sau alte elemente directe sau indirecte referitoare la desfasurarea congresului.

Niciuna dintre părțile implicate nu are dreptul la nicio compensație pentru daunele rezultate din această modificare sau anulare.